הטופוגרפיה של ירושלים

הטופוגרפיה של ירושלים1 החפירות שהתנהלו בירושלים מאז 1967 העלו ממצאים רבים על תקופת בית ראשון יותר מכל החפירות שקדמו להן גם יחד . אך לא כל הלקחים הופקו עד כה . אחדות משאלות - היסוד נפתרו - וסוגיות חדשות באו במקומן . הוויכוח בין " מצמצמים " ,"מרחיבים"ו למשל , הוכרע לטובתם של אלה האחרונים . ברור כיום שהחל מן המאה השמינית נכללה הגבעה המערבית כולה או רובה בתוך תחום ההתיישבות של ירושלים . החל מימי עוזיהו בערך הוקמו כאן פרברים שנכללו ברובם , אולי בימי חזקיהו , בין החומות של העיר . על חזקיהו נאמר במקרא2 " ויתחזק ויבן את - כל - החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת . " הקראמיקה שנמצאה אגב גילוי " החומה הרחבה " אכן מאשרת כי תקופתו של חזקיהו היא אפשרית וסבירה כמועד הקמתה של חומה זו , בעיה עקרונית נפתרה , אך נתעוררו שאלות חדשות : מה היה התוואי המדוייק של חומות העיר ? לכאורה הדבר ברור למדי עד לימיו של חזקיהו , כשחומה סגרה רק על הגבעה המזרחית ועל הר הבית . קו הביצורים במזרחה של גבעה זו עבר נמוך יותר במדרון מן החומות היבוסיות שקדמו לו וחומות בית שני שבאו אחריו - סימן להתפשטותה המירבית של העי...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ