אוכלוסיה וחברה

אוכלוסיה וחברה יש להניח שאוכלוסיית ירושלים פחתה בימיהם של רחבעם , אביה ואסא לעומת מה שהיתה בימי שלמה , שהרי היא הפכה עתה לבירתה של מלכות קטנה ומבוטלת כביכול . יחד עם זאת קשה להאמין שמספר תושביה היה קטן מאותם 5,000 שחישבו חוקרים לגבי שטח מיושב המוגבל לגבעה המזרחית , אך כולל את הר הבית - בסך הכל כ - 130 דונם . בחלק משטח זה - האקרופוליס המלכותית שבעופל ובהר רבית - היתר האוכלוסיה ודאי פחות צפופה מאותם 40 תושבים לדונם המקובלים על חוקרים אחדים . ו לעומת זאת הגדילו הטראסות את קיבולת שאר חלקי העיר שבגבעה המזרחית . גם ייתכן , כפי שכבר נאמר לעיל , שמעבר לחומות העיר קיימים היו פרברים . ואמנם נתגלו בחפירות עיר דוד מבנים מחוץ לחומה לצד מזרח . עוד בראשית מלכותו של רחבעם נקלטו בירושלים הלויים הרבים שגורשו מממלכת ישראל , ובימי הפריחה של יהושפט ועוזיהו ודאי חלה בעיר התפשטות נוספת . לאור הממצא הקראמי , מן המאה השמינית , ברור הדבר שבימי עוזיהו כבר השתרעו הפרברים על פני הגבעה המערבית . בהתחלה היה זה יישוב פרזות והוא נקרא בפי תושבי ירושלים " ."משנה על חולדה הנביאה , למשל , נאמר היא"ש יושבת בירושלים ."במשנה...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ