כלכלה

בימי צדקיהו נזכרים " רואי פני המלך " ן2 והכוונה בוודאי לאישים ממקורביו . תואר דומה מקובל היה גם באשור וגם בבבל . בממלכה הפרסית נקראו בשם דומה שבעד חברי מועצת המלך . ואולי הם תפסו את מקומם של " רע המלך " הנזכר בפעם האחרונה בספר מיכד . 22 נושאי משרות אחרות נקראו באופן כללי " עבד ,"המלך 23 " 2'1"פקיד ,"נגיד"ו 25 והכוונה שהשתייכו למנגנון המינהל הממלכתי , מבלי לציין את תפקידם במדוייק . בעלי תפקידים זוטרים יותר היו שוטרים"ה " שטיפלו כנראה במי שנקרא לעבודת - כפייה , 26 סריסים"ו " שהיו שליחי המימשל או 27 החצר וטיפלו בענייני מינהלה שונים ( גם בצבא ) . 28 לאור ריבוי התארים והתפקידים יחסית לימי הממלכה המאוחדת נראה שניתן להדגיש את " עליית הסגל המנהלי לדרגיו השונים והעמקת פעילותו בעניני המדינה . מעמד הפקידות התחזק מאד אחרי ימי שלמה והתמסד , אף היה לנחלת כמה משפחות מיוחסות שמקרבן יצאו שרים רמי - מעלה ומצביאים כפי שניכר בקורות יהודה בסוף ימי בית ראשון 29", על החשיבות הרבה שנודעה לכוהני בית - המקדש בירושלים בחייה הפוליטיים של המדינה ראה להלן , " מדיניות ."ופולחן כלכלה  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ