מינהל

וכך נראה שחלה התפתחות מצבא מילואים גדול בראשית תקופת מלכות יהודה לצבא קטן יותר , אך אולי מקצועי יותר , שרבות בו ההשפעות האשוריות , והוא נועד להחזיק בעיקר במבצרים , ורב בו אלמנט השכירים הזרים . אך ברור כי כוח מילואים קיים היה עד הסוף . בימי צדקיהו 17 נזכר " שר הצבא המצביא את עם ,"הארץ כלומר הממונה על המיליציה . באותו מקום נזכר גם " סריס אחד אשר הוא פקיד על אנשי מלחמה " ומכאן שגם איש - חצר שאיננו , כנראה , איש - צבא יכול להיות מופקד על אנשי - צבא - לפחות מבחינה מינהלית . אגב , סריסים ביהודה באותה תקופה לא היו בהכרח מסורסים . 8 , הצבא היה מתערב לעתים בפוליטיקה . עדות לכך משמשת פרשת עתליה : " ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את - שרי המאות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית ה' ליכרת בהם ברית וישבע אתם בבית ה' וירא אתם את - בן - המלך . ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלישית מכם באו השבת ושמרי משמרת בית המלך והשלישית בשער סור והשלישית בשער אחר הרצים ושמרתם את משמרת הבית מסח . ושתי הידיות בכם כל יצאי השבת ושמר את - משמרת בית - ה' אל המלך . והקפתם על המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל - השדרות יומת והיו א...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ