המלוכה

62 . כלי חרס מתקופת המלוכה שנתגלו בחפירות עיר דוד בשטח י'ג יש סבורים כי שלוש מאות וחמישים השנים הבאות בתולדות ירושלים הן כאין וכאפס לעומת אירועי שבעים וחמש השנים של הממלכה המאוחדת . הצדק אכן עמם בכל הנוגע לאירועים מדיניים , צבאיים וכלכליים , אך לא כך הדבר כאשר מתייחסים לחיי הרוח ולהתפתחות המחשבה הדתית בישראל . ארוכה היתה הדרך מן ההשפעות הכנעניות של ימי שלמה ועד למונותיאיזם המפותח של הנביאים האחרונים ושל מחברי ספר " ."דברים אך בין שנראה בספרי התנך , שבחלקם הגדול נכתבו בתקופה זו , יצירות נעלות של רוח האדם ובין שנתייחס עליהם כאל נדבכים בבניין האדיר של אמונת ישראל , אין ספק שתקופה זו היא , בתחומים אלה , אולי הפוריה והחשובה שבתולדות העם והעיר גם יחד . המלוכה התפלגות המדינה עם מות שלמה גרמה לחוקרים כגון אלט שיעלו את הסברה , שגם לגבי תקופת הממלכה המאוחדת ניתן לדבר רק על אוניה פרסונאלית של שתי ממלכות תחת שלטון מלך אחד , ולא על איחוד מלא . חוקרים אחרים , דוגמת מלמט , חולקים על תפיסה זו וטוענים כי בימי הממלכה המאוחדת אמנם קיים היה איחוד של ממש , ורק חוסר בשלותו של רחבעם וקוצר ההבנה שגילה בכנס שכ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ