בית - המקדש

בית - המקדש ירושלים שימשה כמרכז פולחני עוד בתקופה הקדם - ישראלית , כפי שמעידים מכתבי אל - עמארנה וסיפור מלכיצדק " כהן לאל עליון " ובית - המקדש הוקם במקום ששימש לפולחן מקדמת דנא . הסלע שבפסגת הר הבית - אבן השתיה לעתיד לבוא - היה מקום מקודש בעיני הכנענים והיבוסים יושבי ירושלים באלף השני לפני נ"סה . בכך נהגו כשאר בני המזרח הקדמון שנטו לראות בסלעים שבמקומות נישאים , בעלי צורה חריגה , סמל לנוכחות האל . בניגוד לתופעות בנות חלוף בטבע הישרה הסלע תחושה של קשר לראשית היקום ושל נצחיות . ו קיומה של מערה מתחת לסלע תרם להתפתחותו של מקדש בעל חשיבות ראשונה במעלה לא רק בירושלים אלא גם בדלפי שביוון , למשל . מכאן גם הרקע של קשר בין סיפור העקדה2 להר המוריה דווקא . זכר למשמעותו הסקראלית של הר זה ניתן למצוא גם בספר תהלים : 3 " גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו הר קודשו יפה נוף משוש כל הארץ ירכתי צפון . " ייתכן ירכתי"ש צפון " כאן בא לרמוז על מקום מושבם של האלים הקדמונים בראש הגבעה שמצפון לעיר ירושלים . 4 יש חוקרים המייחסים משמעות גם לעובדה שהמקרא מכנה את האיזור שרכש דוד בראש הר המוריה בשם " ."גורן גורן מרמזת לד...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ