ירושלים בימי הממלכה המאוחדת

ירושלים בימי הממלכה המאוחדת שאלה נכבדה היא מה היה היקפה של ירושלים בימי דוד ושלמה . העדות היחידה בנידון , ממקור קדום , היא של יוסף בן מתתיהו , במלחמות היהודים : ו " והעיר ירושלים היא מוקפת בשלש חומות בצורות מכל עבריה ... העיר נוסדה על שתי גבעות צפופות , ועמק מפריד ביניהן בתווך ... משלש החומות האלה האחת היא החומה הקדומה , אשר הוקמה על הגבעה המתרוממת מעל לנבכי התהום , כמעט ולא היה אפשרי להבקיעה , כי מלבד לחוזק מיקומה היה גם בנינה איתן , מעשה ידי דוד ושלמה , והמלכים המולכים אחריהם שהיו גאים בעבודתם זו . " על החומה הקדומה נרמז , איפוא , שנבנתה בימי דוד ושלמה , אך הדברים אינם נאמרים במפורש , שכן נזכרים גם שותפים לבנייה , המלכים שמלכו אחריהם . יוסף בן מתתיהו כתב את חיבורו כאלף שנה לאחר מעשה , כלומר משתקפת בו מסורת עממית שרווחה בזמנו ולא יותר מזה . עד כמה שמסורת כזאת יכולה להטעות ניתן ללמוד מן העובדה שהוא זיהה את הר ציון עם הגבעה המערבית , זיהוי מוטעה לכל הדעות . היוצא מכאן שאין אפשרות להתייחס לעדות זו באמון רב ובמשך עשרות שנים אמנם נטושה היתה בין החוקרים מחלוקת לגבי היקפה של העיר בימי בית רא...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ