כוהנים , לויים ונביאים

שהנפוצה ביניהן היא של החוקר הגרמני ולהאוזן ) Wellhausen ( המבדיל בין שלושה מקורות - נ ( י"ס ) , ] ( א"ס ) ו - ע ( כ"ס - ספר הכוהנים ) - ושלושתם מאוחרים מתקופת הממלכה המאוחדת . אך החוקר הגרמני אוטו אייספלד ) Otto Eissfeld ( 21 הציע מקור נוסף , ] של"( מי שאינם )"כוהנים , הכולל את החומר הקדום ביותר בתורה , 3' שהוא לדעתו מימי שלמה או מיד אחריו . הוא מדגיש את קדמותו של " ספר - ,"הברית כלומר החומר שבספר שמות ,'כ כ"כ עד ג"כ , ג"ל , הכולל , בין היתר , את עשרת הדברות . לחוקרים'4 אחרים תיאוריות משלהם והן רבות מכדי שנוכל לדון בהן במסגרת זאת . באותם הזמנים בערך התחילה התגבשות הלשון העברית הקלאסית . העברית הקדומה למעשה אינה נבדלת משפת הסביבה הכנענית וניתן לראות בה המשך ישיר לשפה שבה נכתבו מכתבי אל - עמארנה , למשל . 5 , בימי השופטים שונה היתה העברית בכמה צורות דקדוקיות ממה שנשתגר לאחר מכן . למשל , המעיטו בשימוש הא הידיעה ונקטו לעתים צורת עתיד לתיאור אירועי העבר , גם ללא הו' המהפכת . שימושים אלה ואחרים היו משותפים כנראה לעברית ולארמית בראשיתן . 6 1 המיפנה חל בתקופת הממלכה המאוחדת , כאשר החל להתגבש בס...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ