החברה

החברה 1 החברה הישראלית התחלקה בתקופת השופטים לרבדים שונים . בראשה עמדו " ,"הזקנים ובערים " זקני ."העיר 2 אך כבר אז דובר על בעלי רכוש רב ובעלי השפעה ני גרת , שכונו " איש ,"גדול אשר לא השתלבו בהירארכיה השבטית . ו רוב בניינו ורוב מניינו של העם היו אנשי השבט שנקראו " גיבורי ."חיל 4 נראה שבחזירה החקלאית של ישראל דאו רק בעלי הקרקעות נכללו בקטגוריה זו . תואר מקביל לאזרחים יושבי עיר ובעלי רכוש היה " אנשי 5"העיר או " בעלי ."העיר 6 בסוג זה של אזרחים יש לכלול , כנראה , גם את בעלי המלאכה למיניהם . בשולי החברה עמדו " אנשים ריקים ."ופוחזים 7 כלומר אנשים שאינם עבדים אך חסרים רכוש ומעמד בחברה . מבחינות מסויימות הם המשיכו כנראה במסורת עפרו"ה " של מכתבי אל - עמארנה , כיסוד שנמצא מחוץ למסגרת החברה ולעתים אף עויין אותה ואת מוסדותיה . א משכבה חברתית זו באו ראשוני המתנדבים לגדוד של דוד . הרובד התחתון של החברה היה מורכב מעבדים ושפחות . יש להניח כי שכבות ישראליות אלה לא בלטו בהתחלה באוכלוסיית ירושלים הכבושה . לא נמסר כי תושבי העיר המקוריים נטבחו , בעת הכיבוש או אחריו , ובדברי הימים9 אף נאמר מפורשות כי יואב " ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ