הצבא

הימים והם מתייחסים רק לכלל ראשי בתי - האב בישראל וביהודה ומגיעים בשתי הגירסאות גם יחד למספרים בלתי - סבירים . למרבה הצער לא נשתמר בהם מספר תושביה של ירושלים . אותה ספירת אוכלוסין נועדה לשמש כלי - עזר גם להטלת היטלים ולגיוס לצבא . עצם עריכתו של מבצע נרחב כזה מצביעה על כוח השלטון בימי דוד ועל יעילות המינהל שלו , שמסוגל היה לבצעו . על החלוקה המינהלית של ממלכת שלמה מסופר במלכים א , פרק .'ד מדובר שם על חלוקה ב"לי נציבויות , 35 ונמסרים שמותיהם של הניצבים , ביניהם בעליהן של שתיים מבנות שלמה ובעלי שמות כנעניים אחדים . נכללו בנציבויות אלה השטחים שהיו מיושבים שבטים ישראליים וגם השטחים הכנעניים הסמוכים . המגמה היתה כנראה הריסת המחיצות השבטיות בכלל , ובמיוחד פיצולן של נחלות שבטי בית יוסף בין כמה נציבויות , במטרה להחלישם . ירושלים אינה נזכרת ברשימה זו והיא לא נכללה במספר הנציבויות . בשטחים המרוחקים יותר , שלא נכללו בחלוקה זו , מונו כנראה " ."מושלים 36 המבנה האדמיניסטרטיבי של האימפריה הישראלית לא היה אחיד ומונוליתי . היו בה אזורים מועדפים כירושלים ויהודה , נחלאות של שאר שבטי ישראל , אזורים כנעניים ש...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ