המינהל

מואב ועמון . הפלשתים החזירו לעצמם את החרית שאבדה להם בראשית שלטונו של שלמה . שושלת חדשה ( כ"הכ ) עלתה לשלטון במצרים , בשנת 935 בערך . שלמה היה קשור בנישואיו לשושלת הקודמת ונפגע עתה מאיבתו של מייסד השושלת החדשה , שישק . נפה בעמק עכו הועברה לשלטונו של מלך צור מאחר שנבצר משלמה לפרוע לו את חובותיו . חמור מכל היתה אובדנה של ארם . רזון בן עלידע השתלט על דמשק ושלטונה של ישראל על ארם הגיע לקצו . ן ו דיה זה סיפה של האימפריה הישראלית , וגם סופו של עידן דשגשוג הכלכלי שנבע משלטון ישראל על דרכי התחבורה דגדולות של המזרח . כשירש רחבעם את דכתר כבר חזרה דממלכה לגבולות שנים - עשר שבטי ישראל . מכאן גם ההתמרמרות הגוברת מבית על נטל דמסים הכבד , ההתחזקות המחודשת של מגמות הבדלנות בשבטי הצפון , והמרד של ירבעם בן נבט בהר אפרים . 2 , המרד אמנם נכשל וירבעם נאלץ לברוח למצרים , שם נתקבל בעין יפה בחצרו של שישק . אך לאחר מותו של שלמה הוא חזר ארצה וקרע את הממלכה לשניים . המינהלן1 מניין היה לשבטים הישראליים דקרתנים הכושר להסתגל במהירות רבה כל כך למלאכת ניהולה של אימפריד אדירה כשל דוד ושלמד ? אימפריה כזאת אי אפשר לנהל ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ