חצר - המלכות

על קשרים מדיניים ומסחריים עם ארצות רחוקות אלה . אופקיה המדיניים והכלכליים של ישראל לא היו מוגבלים אז לתחום המצומצם הרגיל בימי בית ראשון אלא התפשטו מן האוקיינוס ההודי במזרח ועד לקצה ים התיכון במערב , ומהרי הטאורוס בצפון עד לחופי אפריקה המזרחית בדרום . על מעמדה של האימפריה הזאת יעידו אולי יותר מכל היחסים עם מצרים . נישואיו של שלמה עם בת פרעה הם צעד חסר - תקדים בתולדות מצרים , המלמד כי המצרים ראו באימפריה הישראלית מעצמה בעלת מעמד שווה לזה שלה . ירושלים השתנתה איפוא תוך שנים אחדות מעיר יבוסית קטנה לבירתה של אימפריה אדירה . על רקע זה יש להבין את התופעות החברתיות , הכלכליות , השלטוניות והפולחניות שעליהן נעמוד להלן . חצר - המלכות במרכז חיי העיר ירושלים עמדו ארמון המלוכה וחיי החצר שהתנהלו בו . כאן היה גם מוקד המינהל האזרחי והצבאי . מלכותו של דוד היתה שונה משל קודמו מהותית וצורנית גם יחד . שאול הנהיג את העם בכוח אישיותו , בהיותו מנהיג צבאי בעיקרו , נהוג לדבר על מלכותו כאריסמטית"ה " של שאול . ו מסורת עצמאותם של שבטי ישראל היתה עדיין חזקה ולא בקלות הם ויתרו על סמכויותיהם . על כן לא הספיק שאול לגב...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ