כיבוש ירושלים

נולדו לו בנים . אמו של אבשלום , למשל , היתד נסיכה מגשור , ן 0 נסיכות ששכנה בעורפם של שבטי ישראל הצפוניים . הקשרים עמה היו עדות נוספת למבטו המפליג של דוד . הלחצים על שבטי הצפון היו שלב מכריע במדיניות ההתפשטות של דוד . אך בצד המאבק הצבאי עם צבא הצפון שבפיקודו של אבנר התנהל משא - ומתן ממושך עם אותו אבנר , שהניב תוצאות רק לאחר סילוקם של האלמנטים המפריעים - ניטרולו של יואב , שר צבאו של דוד , והמתתו של אשבעל בן שאול . היה זה לחצם הצבאי והמדיני של הפלשתים שדחף את שבטי הצפון לקבל עליהם את מרותו של דוד , על אף היותו בן שבט יהודה , כמי שיכול להצילם מהגמוניה פלשתית . הם מינוהו נגיד"ל " עליהם והזקנים משתוהו למלך , גם על שבטי הצפון . כיבוש ירושלים יש רגליים לדבר שירושלים נכבשה כבר בראשית שלטונו של דוד בחברון , ו וזאת משני טעמים : א ) יואב בן צרויה , העולה לגדולות בזמן כיבוש מצודת ציון , כבר עומד בראש " עבדי המלך " בימי המלחמה באבנר ובאשבעל - כלומר זהו שלב מאוחר יותר בקריירה שלו מכיבוש ירושלים . 2 ב ) נראה שבעת ההתנגשות עם בית שאול כבר היה המעבר צפונה פתוח לגמרי , וירושלים לא חסמה אותו . 42 . סביבות...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ