התקופה הפרה - היסטורית

התקופה הפרה - היסטורית השרידים המוקדמים ביותר שנתגלו בסביבת ירושלים הם מן התקופה הפלייסטוקנית , שהיא התקופה הגיאולוגית שקדמה לתקופתנו ההולוקנית , שתחילתה לפני 10,000 שנה לערך . באירופה התחלפו בה , במשך מיליון שנה ומעלה , תקופות קרחונים בתקופות חמות יותר , אך בארץ - ישראל היתה זו על - פי רוב תקופה גשומה עם תנאי קיום נוחים יחסית אפילו במקומות שהם צחיחים כיום , כמו איזור ירושלים . בחפירות שהתנהלו בבית - לחם בשנים 1935 - 1937 נמצאו עצמותיהן של חיות רבות כגון קרנפים , אריות , סטיגודונים , פילים , שוורים , תאו , יראפות'ג , סוסים וצבאים מסוגים שכבר עברו מן העולם , זמנם הוא כנראה הפלייסטוקן התחתון , כלומר לפני 1,8 - 1,4 מיליון שנה . בחפירות שניהל שטקליס באותו אתר בשנת 1940 נתגלו עצמות של בעלי - חיים כשהן מבוקעות לאורכן , כלומר בידי אדם - אות חיים מראשוני המתיישבים בסביבה זו . 1 מהמשך התקופה הפלייסטוקנית נחשפו בסביבת ירושלים גם כלי - צור מעובדים , עדות חותכת להימצאותו של האדם הקדמון במקום . אדם זה היה כנראה הומו"ה ארקטוס " האדם"( )"הזקוף - כפי שחוקרים נוטים כיום לכנות את החוליה שלפני האחרונה בת...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ