שער א: העיר הקדם - ישראלית

שער א העיר הקדם - ישראלית עד שנת 1010 לפני סה " נ 27 . צילום אויר ( מ - 1917 ) של הגבעה המזרחית , עליה ניצבה ירושלים הקדומה וכן עיר יבוס ועיר דוד . מצפונה - הר הבית  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ