תולדות חקר ירושלים

חקר ירושלים המחקר המודרני בכל הקשור לירושלים תחילתו במאה ו"הט , בהשפעת הרנסאנס שתרם להשתחררות מדעות קדומות שרווחו בימי - הביניים ועורר בחוגי המשכילים עניין רב בצפונות העבר ובחקירה מדעית . לגבי ירושלים מצא דבר זה את ביטויו הראשון בעבודותיהם של שני נזירים פראנציסקניים , האיטלקים אנטוניו דלי אנג'לי ) Antonio gli Angeli ( 1 רברנארדינו אמיקו ) Bernardino Amico ( 2 הראשון רשם בתחילת שנות השבעים של המאה סקיצה ראשונה של העיר , על תוואי חומותיה המציאותי למדי , על סימטאותיה העיקריות וציורי המבנים העיקריים שהם בעלי עניין לעולה - רגל נוצרי . מפה זו ראתה אור בחיבוריהם של הנוסעים זואלארט ) Zuellart ( - והיא נזקפת על פי רוב לזכותו שלא כדין , של הנוסע סנדיס ) Sandys ( ואחרים . השני צייר מפה שלמה יותר , לרבות תרשימי המבנים הקדושים לנוצרים , ובמיוחד כנסיית הקבר , בראשית שנות התשעים של המאה וצירף אותה לשני המהדורות של ספרו . סקיצה מדוייקת של כנסיית הקבר מעשה ידיו הועתקה מאות בשנים בידי נוסעים נוצרים אחרים , בדרך כלל מבלי לציין את מקורה . ההולנדי יואן קוטוביקוס ) Joanne cotovicus ( 3 היה הראשון , ב - 1598...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ