שמותיה של ירושלים

שמותיה של ירושלים כגאי להבחין בין השמות שבהם נקראה ירושלים במרוצת הדורות ובין הכינויים שדבקו בה בספרי הקודש של היהודים , הנוצרים והמוסלמים . שמותיה חשובים יותר להבנת תולדותיה ולכן נתעכב כאן בעיקר עליהם . השם " ירושלים " נגזר כנראה משמה של אלוהות כנענית - " ."שלם במיתולוגיה של אוגרית , באלף השני לפני נ"סה , מופיעות שתי דמויות - " ,"שחר אל השמש העולה , ,"שלם"ו אל השמש השוקעת , עיר בשם " שלם " מוזכרת כבר בכתבי אבלה שבצפון סוריה , באמצע האלף השלישי - אך ספק רב אם הכוונה לירושלים . מכאן ניתן להסיק כי שם עיר כזה מקובל היה בין השמים המערביים כבר בתקופה ההיא ומסתמנת האפשרות שגם ירושלים נקראה כך בראשיתה . שלם"מ " נגזר כנראה שם העיר לצורותיו השונות . לראשונה הוא מופיע במאה השמונה - עשרה לפני נ"סה בכתב ההירוגליפי בכתבי המארות , בצורת " אושלמם " או " ."אושאמם ו באחד מכתבי אל - עמארנה , מן המאה ד"הי לפני נ"סה , משתמש מושל ירושלים בשם " בית שלם " או " ."שלמן 2 גם במקרא מוזכרת ירושלים , כשמדובר בתקופה הקדם - ישראלית , שלם"כ " - " מלכי צדק מלך שלם ... והוא כהן לאל ,"עליון 3 או " ויהי בשלם סוכו ומעונתו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ