הקדמה

הקדמה בספר זה מבקש המחבר לתאר את תולדותיה של ירושלים מראשיתן בשחר הפרהיסטוריה ועד לימינו ממש . הוא אינו מסתפק בציון העובדות הבולטות אלא נכנס לפרטי האירועים הצבאיים והמדיניים וסוקר גם את ההתפתחויות בתחומי החברה , הכלכלה ובשאר התחומים , שיש להן משמעות לגבי הבנת התמורות שחלו כעיר . צורף לספר אפאראט מדעי , לשימושם של אנשי המדע הנעזרים בו . אך עיקר תפקידו של הספר אינו מדעי צר אלא הוא נועד להרצות את תולדות עיר הנצח לפני קהל קוראים רחב ככל האפשר , המגלה עניין בתולדות ארץ - ישראל בכלל ובתולדות ירושלים בפרט . ניסיון זה להקיף את תולדות העיר נתאפשר בזכות עבודתם של חוקרים רבים , ישראלים וזרים כאחד , כל אחד בתחומו שלו . ימי בית ראשון ושני והתקופה הצלבנית משמשים כבר דורות רבים נושא למחקר אינטנסיבי . זה יובל שנים שגם התקופות הכנענית , הביזנטית והעותומאנית זוכות לטיפול נרחב . אך רק בשנים האחרונות ממש החל המחקר המדעי לעסוק גם בתקופות המוסלמית המוקדמת , האיובית , הממלוכית ובתקופת המנדאט הבריטי . עד לזמן האחרון , איפוא , לא ניתן היה כלל לחבר היסטוריה מקיפה של העיר . אופייני לספר זה שהוא נכתב על - ידי אדם...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ