ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת ש' אברמסון " , מלשון חכמים , " לשוננו יט ( תשי"ד . ( א"א אורבך rwrc , , פרקי אמונות ודעות , ירושלים : הוצאת מאגנס , תשכ"ט . א"א אורבך " , ימי הבית השני ותקופת המשנה בעיני יצחק בער , " מחקרים במדעי היהדות , ירושלים תשנ"ח , עמ' 7 = ) 919 בדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ו 4 , ( תש"ם . ( א"א אורבך , מחקרים במדעי היהדות , בעריכת מ"ד הר וי' פרנקל , ירושלים : מאגנס , תשנ"ח . א"א אורבך , מעולמם של חכמים , ירושלים : מאגנס , תשמ"ח . י' אלבוים " , על פרשת עמלק , " כתוך : י' בן עמי וי' דן , מחקרים באגדה ובפלוקלור יהודי , ירושלים תשמ"ו , עמ' צט קטז . ג' אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , תל אביב : הקיבק המאוחד , תשט"ו . י"נ אפשטיין , מבואות לספרות התנאים , ירושלים : הוצאת מאגנס , תשי"ז . א' ביכלר , הכהנים ועבודתם , ירושלים : מוסד הרב קוק . 1966 , ב"ז , בכר , ע 7 . ט מדרש תנאים , תרגום : אי'ז רבינוביץ , יפו , תר"פ . מ' בלוי , ערכי תנאים ואמוראים לרבו של הרוקח , ברוקלין , תשנ"ד , כ"ב , עמ' תש"ו תשט"ו . י' בער , ישראל בעמים , ירושלים : מוסד ביאליק . 1955 , מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד