קראו בכותר - "תורה לכל באי העולם" : זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים.