מקורות

מקורות המשנה על פי כתב יד קופמן , דפוס צילום , ירושלים : הוצאת מקור , תשכ"ח . כתב יד רומי 32 של ספרי במדבר ודברים , ירושלים : הוצאת מקור , תשל"ב . כתב יד אוקספורד 151 של המכילתא דרבי ישמעאל . כתב יד מינכן 117 למכילתא דרבי ישמעאל , במהד' פקסימליה , י' גולדין קופנהגן , . 1980 כתב יד מינכן 95 של התלמוד הבבלי , דפוס צילום ירושלים , הוצאת קדמ , ירושלים , תשל"א . כתב יד המבורג 165 לסדר נזיקין , דפוס צילום ירושלים : הוצאת מקור , תשכ"ט . " מאגרים , " ס . ד . רום של האקדמיה ללשון עברית , ירושלים . 1998 , מדרש הגדול לשמות , מהדורת מ' מרגליות , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשכ"ז ( הדפסה שנייה . ( מדרש תנאים על ספר דברים מאת דוד צבי האפפמאנן ( הופמן , ( ברלין , תרס"ח תרס"ט . מכון ליברמן , מאגר כתבי היד ומפתח המאמרים . מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי , הוכן וסודר על ידי יעקב נחום הלוי אפשטיין והושלם על ידי ע"צ מלמד , ירושלים : הוצאת מקיצי נרדמים , תשט"ו . ספר בן סירא השלם , מאת מ"צ סגל , ירושלים : מוסד ביאליק , תשל"ב . ספר חזון עזרא , תרגם , פירש וצירף הערות : י' ליכט , ירושלים : מוסד ביאליק , תשכ"ח . ספרא ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד