פרק שביעי פרסומה של התורה ללא יהודים

פרק שביעי פרסומה של התורה ללא יהודים עד עתה ראינו את הגישות השונות באשר למתן תורה , וביררנו את השיטות בהן ניתנה התורה - בין אם לכלל האומות , או לישראל בלבד . ברם , בספרות העתיקה יש הבחנה חשובה בין חקיקת חוק לבין פרסומו הרשמי . רק לאחר שהחוק נודע ברבים , מוענק לו תוקף המחייב את שומעיו . פרופ' ליברמן עומד על נקודה זאת בנספח לספרו יוונית ויוונות בארץ ישראל , ואף ממשיך את הדיון שם בנושא שמעסיק אותנו : פרסומה של התורה בקרב לא יהודים . נפתח בדבריו על פרסומה של התורה ליהודים , נרחיב על כך את הדיבור ולאחר מכן נעבור לנושא המרכזי : הפרסום לגויים . ליברמן מביא את דבריו של ר' אלעזר ממדרש שיר השירים רבה פ"ב , ג , ( תוך ציון המקור הקדום יותר בויקרא רבה פ"א , י : ( אהל מועד ( ויקרא א , א , ( אמר ר' אלעזר אע"פ שנתנה התורה מסיני לא נענשו ישראל עליה עד שנתפרשה להם באוהל מועד , לדיוטגמה שהיא כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה ולא נתחייבו עליה בני המדינה עד שנתפרשה להם במדינה , כך אע"פ שהתורה נתנה בהר סיני לא נענשו עליה עד שנתפרש להם באוהל מועד , הה"ד עד שהבאתיו אל בית אמי ( שיר השירים ב , ג , ( זה הר סיני , ואל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד