פרק שני כתר תורה מונח תוכחה לכל באי העולם (ספרי במדבר פי' קיט)

פרק שני כתר תורה מונח תוכחה לכל באי העולם ( ספרי במדבר פי' קיט ) פסקה קיט מורכבת מדרשות קצרות בנות כמה שורות כל אחת , הדורשות מלים ספורות מחמשת הפסוקים של במדבר יח , כ כד . דרשה אחת בלבד חורגת מדגם זה והיא דרשה ארוכה ומורכבת על המלים "אני חלקך ונחלתך . " מלים אלו הן הסיום במקרא של פרשה הדנה במתנות הכהונה , ומיד לאחר מכן עוברים למתנות הלויה . על המלים "אני חלקך ונחלתך , " חוזר הספרי ומונה את כ"ד המתנות הניתנות לכהנים , ונדרש באריכות למעמד המיוחד של ברית הכהונה , שהיא ברית מלח עולם . הציר המרכזי של הדרשה "אני חלקך ונחלתך , " המשתרעת על שניים וחצי עמודים , הוא שלושת הכתרים - כתר כהונה , כתר מלכות , וכתר תורה , כשמקומן של האומות ביחס לכתר תורה זוכה להבלטה . נביא את הפסקה בשלמותה , תוך חלוקתה לחטיבות , ונפרשה . לאחר מכן נסכם מה עולה מן הפסקה לגבי נושאנו - כלום יש לגויים חלק ונחלה בתורת ישראל . לבסוף , נעיר כמה הערות על ההקשר של הדרשה הארוכה הזאת בתוך פיסקא קיט . כך שנינו בספרי במדבר פי' קיט ( מהד' הורוביץ , עמ' 142 . 146 הנוסח המובא כאן הוא על פי כתב יד רומי 32 של הספרי , דפוס צילום , הוצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד