פרק ראשון מבוא: דרכים בחקר מחשבת חז"ל

פרק ראשון מבוא : דרכים בחקר מחשבת חז"ל בספר זה אנסה לתאר שיטה מחשבתית שלא זכתה למקום הראוי לה בתולדות מחשבת החכמים בפרט ובתולדות הדתות בכלל , השלכות המימצאים , לגבי שאלות מרכזיות כיחס היהדות של חז"ל לגיור וכן יחסם של חז"ל לנצרות רבות הן . מעל לכל , חשיבותו המיוחדת של הנושא היא בבירור תפיסת התנאים את מקום הדת היהודית בעולם , כלומר , האם מתן תורה מעיקרו היה חוויה לאומית גרידא או שהוא נועד מראש לכלל האומות ? ובזה לא נסתיימה השאלה . שהרי אפילו סברו חכמים שהתורה היתה אמורה להינתן לכלל האנושות , מה מעמדה כעת , כשהאנושות כולה לא בחרה בה ? כלום ניתנת האפשרות ללא יהודים ליהנות מן ההתגלות המיוחדת הזאת , גם בלי להתגייר ? או שמא , באותו רגע בראשיתי , שבו רק עם ישראל קיבל את התורה , ננעלו שערי תורה בפני אומות העולם ? אין צורך להדגיש שמדובר בפרשה שממנה ובה מפתחות להבנת התגבשותה של הזהות היהודית בשלהי העת העתיקה . יש להקדים כמה מלים על המושג "דת עולמית" או אוניברסלית . במאמר מאלף שיצא לאחרונה ניתח ג' סמית את התפתחות המושג "דת עולמית" או אוניברסלית . הוא מצא שההבחנה בין דתות לאומיות לבין " דת עולמית" ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד