חג הנביא שועייב

שועייב לפי המסורות היהודית , המוסלמית והדרוזית , הנביא שועייב הוא יתרו חותן משה . ביהדות מופיע יתרו כדמות חיובית ונבואית . יתרו הכיר את אלוהיו בטרם בא משה , ובבוא משה הצילו יתרו מידי שונאיו המצרים , הדריכו בחוקי האל ומשפטיו ונתן לו את בתו צפורה לאישה . בקוראן ובספרות הערבית מופיע יתרו כנביא אלוהים , שנשלח אל בני עמו מדיין וניסה להחדיר בהם את דבר האל . כשאין שומעים לעצתו הוא מביא עליהם רעש ומשמידם . , זיהויו של שועייב עם יתרו מסתמך על האגדה הערבית ועל המפרשים המוסלמים . לפי המסורת הדרוזית , הנביא שועייב הוא אבי הנביאים ושליח האל , ולא היה ולא יהיה נביא גדול ממנו . על עניין זיהויו עם יתרו יש שתי מסורות סותרות . מסורת אחת מסתמכת על ההשקפה הדתית , שאין הנביאים מתחתנים ועל אחת כמה וכמה הנביא שועייב , שלא נישא מעולם לאישה ולא הייתה לו בת . מסורת זו מנמקת את הקירבה בין שועייב למשה בנישואי האחרון עם בת קרוביו של הנביא שועייב . המסורת השנייה מאשרת את זיהויו של יתרו עם שועייב ורואה בו את חותנו של משה ואבי ציפורה . לורנס אוליפנט כותב שסופרה לו אגדה דרוזית ולפיה עבר הנביא שועייב את ים סוף עם משה ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור