המרד הדרוזי הגדול

הדרוזי הגדול ההתנגשות הראשונה בין המורדים בהנהגת סולטאן אל אטרש ובין הכוחות הצרפתיים אירעה ב 21 ביולי , 1925 בדרך בין הבירה סוירא ובין העיירה סלח'ד ליד כפר קטן בשם כפר . הכוח הצרפתי הגדול היה מצויד בתותחים וברובים חדשים , ואילו הדרוזים היו חמושים בסכינים London 1925 . ( 1977 ); Buckingham , N . S ., Travels among the Arab Tribes Inhabiting the Countries Eastof Syria and Palestine , et vecues , Paris , 1929 . Miller , J . L . "The Syrian Revolt of 1925 , " International Journalof Middle East Studies , 8 Histoire du Liban et du la Montague Hauranaise , Paris , 1 938 ; CarbiJlet ( Captain ) , Au Djebel Druze , Choses Vues Confrontation Franco-Syrienne a Vepoque du Mandate , 1925-1927 , Paris , 1990 ; Bouron ( Captain ) . N ., LesDruzes Andrea ( General ) , La Revolt Druze et ! 'insurrection de Damas , 1925-1926 , Paris , 1937 ; Bokova , Lenka , La . 21 אוניברסיטת חיפה " , הדרוזים בישראל , " יום עיון שנערך באוניברסטת חיפה ב , 2 . 5 . 1982 עיונים בחקר המזרח התיכון , חוברת מס' , 6 אוניברסי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור