פרק ארבעים ושלושה

פרק ארבעים ושלושה ו ' 1 ר 3 ת סמבע — תל ג'מא — דו'רבת ג'מא — חירבת אצלאיב — ח'רבת ארמילתא — ח'רבת שלאל — ח'רבת ג'לאל — תל אלפארה — ח'רבת כריפירה — ח'רבת ע'לאלת ראשד — ח'רבת אצני — ח'רבת אלח'לאצה , היא אלוסה לפנים — תולדות אלוסה . חניה במאהל של עזאזמה . ח'רבת סמבע כ 6 ביוני , בשעה חמש ועשרים רקות בבוקר , יצאנו לדרך דרומה מדרחה . בשעה שש הגענו לח'רבת סמבע '_^ - ) ג , ( £ - » -- כפר הרוס כליל בלב שדה חיטה . תל ג'מא משם פנינו מזרחה דרומה מזרחה . בשעה שש ועשרים דקות התרוממה מול פנינו גבעה שנאמר לי כי שמה תל ג'מא an ' . (^ הגבעה הזאת , שראשה הוא רמה מוארכת אשר היתה אולי מבוצרת לפנים , מכוסה מכיתות חרס ורסיסי אבן . היא מתנשאת כשמונים מטר מעל אפיקו של ואדי ע'זה , המתפתל למרגלות צלעה הצפונית ומפריד בינה לבין ח'רבת אם אלג'ראר , המרוחקת ארבעה קילומטרים צפונה משם . שבט חנאג'רה מסיע את אוהליו מזרחה מתל ג'מא ומערבה משם עד לקירבת בוסתני עזה . מדרום לתל הזה חונים התראבין . שני השבטים האלה יחד מונים אלפיים רגלים ואלף וחמש מאות פרש . ח'רבת ג'מא מגמת פנינו הוסיפה להיות מזרחה דרומה מזרחה . בשעה שש ועשר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי