קראו בכותר - תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך שני : יהודה (ב)