פרק 9: בחינת פרקטיקות הוראה בסביבה המשלבת סימולציות אותנטיות מבוססות הכוונה עצמית

פרק 9 : בחינת פרקטיקות הוראה בסביבה המשלבת סימולציות אותנטיות | 141 על פי הספרות המחקרית, כדי לטפח מיומנויות של לומד בעל הכוונה עצמית ( SRL ) נדרשת סביבה המאפשרת למידה אקטיבית . עבור מורים סביבת למידה כזו מזמנת חוויות הוראה אותנטיות העשויות לספק להם כלים לגשר על הפער בין תאוריה למעשה, ולסייע בידם להשתמש בפועל בפרקטיקות ההוראה שנלמדות בתוכניות ההכשרה ( ; 2001 , . Kramarski, 2018 ; Van Driel et al Vermunt, 2016 ) . במחקר הנוכחי התמקדנו בסביבת למידה ייחודית המשלבת סימולציות והכוונה עצמית . סביבה כזאת מאפשרת את טיפוחו של המורה כלומד עצמאי ( SRL ) ואת הטמעת הפרקטיקות הנחוצות להוראה שבה התלמיד במרכז הלמידה הן בעת התנסות בפועל בסימולציה הן בעת העברת שיעור בכיתה . שימוש בסימולציות שבהן משתתפים שחקנים מקצועיים סימולציה שמשתתפים בה שחקנים מקצועיים מאפשרת למתנסים בה לחוות את המציאות בסביבה מלאכותית ולהתנסות באופן אינטראקטיבי בהיבטים משמעותיים מהסביבה הקרובה לעולמם ( 2014 Ozdileka & Oncub, ) . בשל מומחיותם, שחקנים מקצועיים מסוגלים לדמות מצבים אותנטיים באמצעות שימוש בטון דיבור ובשפת גוף ההולמים את ...  אל הספר
מכון מופ"ת