קראו בכותר - התנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה : היבטים תאורטיים ומחקריים