המשכיל שלום פלאח ומאבקו להוראת העברית בבתי הספר של כי״ח בתוניסיה

120 יוסף שיטרית והשמונה עשרה לתוניסיה . על פרסומיו אלה הוא חתם לרוב בשם בדוי . 5 בשנים 1887 – 1889 הוא פרסם בשבועונים העבריים ׳הצפירה׳ ו׳המגיד׳ מאמרים פולמוסיים רבים על מצב יהודי תוניסיה לאחר פתיחת בית הספר של כי״ח בתוניס והטלת הפרוטקטורט על תוניסיה . בכתביו הוא התריע על הסכנות שבתמורות הרבות שחוו בני הקהילות . בשנת 1897 הוא הקדיש חיבור נרחב להתפתחות הסכסוך בין התואנסה לגראנה תחת הכותרת ׳צדק ושלום׳ ותחת הכינוי ׳הרֹאה׳ . בחיבורו הוא הגן על עמדות התואנסה וביסס את טיעונו על תיעוד מקורי רב . כמו כן הוא תיאר את התפתחות החינוך היהודי בתוניס מאז פתיחת בית הספר של כי״ח ב - 1878 . 6 נוסף על כך הוא חיבר או עיבד סיפורים שונים בערבית יהודית, ואחדים מהם פרסם בצורת סדרות בעיתונים שונים . 7 אשר לפעילותו הציבורית — פלאח ייסד מספר חוגים וקבוצות פעילים שביקשו להחדיר דמוקרטיזציה ומודרניזציה בארגון הקהילתי כדוגמת הקונסיסטוריה היהודית בצרפת ואלג׳יריה . הוא השתתף בתוניס במשך חמש עשרה שנה במאבקים קשים ובפולמוסים רבים, וזאת בתקופה שבה התחילו המסגרות הקהילתיות המסורתיות להתרופף כתוצאה מפתיחת בית הספר של כי״ח ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי