קראו בכותר - לשרת את עמם בדרכם  - כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם