ז. אפילוג: קונגרס פַּן־אסייתי וגישור יהודי־גרמני

פרק שביעי 244 שהיה לו תפקיד משמעותי באסונה של יפן, התנפץ וירד מעל במת ההיסטוריה למשך שנים רבות . 94 נראה שגם בן גבריאל זנח את הפעילות למען אחדות פַּן-אסייתית והִפנה את עבודתו העיתונאית והספרותית לתחומים אחרים . עם זאת, מדי פעם בפעם הוא הוסיף להתייחס לחזונו המוקדם . לקראת כינוסו של קונגרס אסייתי בניו-דלהי, ʻAsian Relations Conferenceʼ , בחודשים מרץ – אפריל ,1947 כמה חודשים לפני מתן עצמאות רשמית להודו באוגוסט של אותה השנה, התייחס בן גבריאל לאירוע הצפוי . מעל דפי העיתון של ארגון יוצאי מרכז אירופה, Mitteilungsblatt , הוא כינה אותו בהתרגשות 'הקונגרס הפַּן-אסייתי הראשון' . בכתבתו הוא ציין כי ראשי הקונגרס, המנהיג ולימים ראש ממשלתה הראשון של הודו ג'ווראהלל ( פאנדיט ) נהרו ( Nehru ) והמשוררת סורוג'יני ניידו ( Naidu ) , פנו גם לוועד הלאומי של היישוב היהודי בארץ בבקשה לשלוח משלחת לקונגרס . יש להתייחס ברצינות להזמנה זו, קבע, שכן זוהי הפעם הראשונה שבה נציגיה של אסיה מכירים ביהודים כעם וכחלק ממשפחת העמים האסייתיים . הוא הדגיש כי הקונגרס איננו מכוון נגד אירופה, ומטרתו היא לקרב את האומות האסייתיות זו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי