ג. הגות ויצירה ציונית פַּן־אסייתית

משה יעקב בן גבריאל ו'הציונות הפַּן-אסייתית' 225 שנים של לימודים באוניברסיטאות אירופיות שונות . כעשר שנים לאחר שובו הפך קו הונג-מינג לדמות מרכזית בהגות האנטי-אירופית והטיף לדחיית ההשפעות המערביות בסין ולחידוש 'רוחו של העם הסיני', כשם ספרו משנת 1915 . 40 'תנועת אוקספורד הסינית' הוא הכינוי שהעניק קו הונג-מינג לתנועת ההתחדשות הסינית שפעלה לדחיית הליברליזם האירופי והשפעותיו בסין . הוא שאל כינוי זה משמה של התנועה האנגלית שפעלה במאה התשע עשרה וקראה לאימוץ מחודש של מסורות קתוליות עתיקות במסגרת התאולוגיה והליטורגיה האנגליקניות . 41 החשיבות והאקטואליות שייחס בן גבריאל למסה נבעו מהנחתו ש'ארץ ישראל יהודית' משמעה דחייה מוחלטת של ההשפעות האירופיות ויצירתה של מערכת פוליטית ותרבותית שתשתלב ביבשת אסיה, ששעריה שוכנים לחופו המזרחי של הים התיכון וגבולותיה במזרח הרחוק . ביטוי לכך נתן כשנתיים לאחר מכן, ברשימת ביקורת שפרסם על ספר אחר של קו הונג-מינג, 'קול קורא' ( Vox Clamantis ) , שהופיע בשנת 1920 . ברשימה זו ציין בן גבריאל כי מצא בדבריו של הונג-מינג הד לתפיסתו שלו : 'כשהונג- מינג אומר : "ההתחדשות המוסרית חי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי