ב. פַּן־אסייתיות ו'אידאולוגיות־פַּן' בווינה

פרק שביעי 222 קולוניאלית בקרב 'העמים המיושבים', תושבי הארצות שהפכו בעל כורחן לקורבנות של מדיניות הכוח האירופית . השיח שהתפתח במסגרת מחאה זו נטה להדגיש את העליונות הרוחנית והמוסרית של אסיה – כמרחב גאוגרפי וכאידאה – על פני אירופה, שהפכה סמל של חומרנות ושל אובדן הרוח . תפיסות אלה, שהחלו להתפתח במהלך המחצית השנייה של המאה התשע עשרה, השפיעו במיוחד על השיח הפוליטי ביפן של תקופת מייג'י ( Meiji ) , בין השנים 1868 – 1912 . ביפן, יותר מאשר בחצי האי ההודי או בסין, אירעו תהליכים מיוחדים מאז פתיחת השערים שכפתה ארצות הברית באמצעות הצי המלחמתי של הקומודור מת'יו פרי ( Perry ) בשנות החמישים של המאה התשע עשרה . המדיניות היפנית הרשמית בתקופת מייג'י דגלה במודרניזציה ובפתיחות למערב והביאה לשינויים עצומים במדינה, ויפן צעדה במהירות חסרת תקדים לקראת מודרניזציה ו'התמערבות' כלכלית, צבאית, תרבותית ופוליטית . בתהליך מהיר, שכּלל ויתור על מאפיינים עתיקי יומין ואימוץ דגמים מערביים כמעט בכל תחומי החיים הציבוריים, הפכה יפן למדינה בעלת אוריינטציה מערבית . המודרניזציה המהירה והמחיר התרבותי והחברתי העצום שהיא גבתה יצרו, ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי