ו. פַּן־שמיות בחשיבה הציונית בתקופת המנדט הבריטי

ר' בנימין והפַּן-שמיות – ימי המנדט הבריטי 191 עם ערבים, שאני רוצה לראות פה מליונים יהודים . ולא העלמתי בשיחותי עם בני עמי שאני הנני פן-שמי, שיש לי בזה הרגשה גזעית . 82 עם זאת, בחינה של דברים שכתבו חברים ותומכים של האגודות השונות שבהן היה חבר מעלה כי רבים מהם צידדו בעמדות שהיו מושפעות מתפיסת העולם הפַּן-שמית או קשורות אליה, ונראו כלקוחות מאוצר הטיעונים שלה – בין אם בהשפעתו של ר' בנימין ובין אם בלעדיה . כפי שראינו בפרק הקודם, השימוש במונח 'פַּן-שמיות' לא היה נחלתו הבלעדית של ר' בנימין, גם אם המשמעויות והמסקנות שגזרו אישים שונים ממונח זה לא היו זהות כלל וכלל . 83 עיון בדברים שאמרו וכתבו במהלך השנים הוגים ופעילים ציונים שונים, למשל באגודות 'ברית שלום', 'קדמה מזרחה', 'הליגה להתקרבות ולשיתוף יהודי-ערבי' ו'איחוד', מלמד כי הלכי מחשבה ושיח פַּן-שמיים קנו להם אחיזה בתפיסת עולמם של אישים לא מעטים . ניתן להצביע על גלריה רחבה ומגוונת של הוגים ציונים שביטאו השקפות שהיו קרובות לפַּן-שמיות והושפעו ממנה בדרכים שונות . ברשימה חלקית ביותר ניתן לכלול אישים כאלברט איינשטיין, יעקב טהון, אברהם שלום יַהודה, י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי