ה. דו־לאומיות ופַּן־שמיות

פרק שישי 182 לכך ההנהגה הציונית . 56 לקריאה הפומבית נוסף כעבור כמה חודשים גם מכתב מאת 'הוועדה המסדרת' . 57 המכתב, שנשלח לאישים שונים ביום 24 בנובמבר ,1925 כלל הצהרה על מגמתה של האגודה המוקמת : השגת הסכם יהודי-ערבי על בסיס הרעיון של מדינה דו-לאומית, ובקשה שהנמען יחווה את דעתו על כך . כמה מן התשובות למכתב, שהוגדר סודי, וכן נוסח של המאמר ב'הארץ', נשמרו בארכיונו של ר' בנימין, ויש בכך כדי להעיד על מרכזיותו ביוזמה להקמת האגודה . 58 ההיסטוריון אהרן זאב אשכולי התייחס בתשובתו למשורר אורי צבי גרינברג אשר, לדבריו, 'מוציא את כל צעקותיו . . . בצרוף כל אוצר המילים על ישוע שלנו, על דם, על הסטוריה, על פרעות, על ישראל סבא . . . – בכדי להפקיר את נפש ורכוש הערבי' . 59 אף שהביע פסימיות ופקפק ביכולותיהם של ר' בנימין ושותפיו, הסכים אשכולי לסייע 'בפעולה פוליטית ותרבותית רחבה וצרה' . לעומתו, העיתונאי הירושלמי יוסף קאסטל, בן למשפחה יהודית-ספרדית שהתיישבה בעזה במאה השש עשרה, התמרמר על 'השוביניסם שלנו כלפי הערבים, אחינו, שכנינו' והצביע על הצביעות שבקריאות השלום מצד מי שמתנגד לכל שיתוף פעולה עם הערבים . קאסטל, שש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי