פרק שישי: ר' בנימין והפַּן־שמיות – ימי המנדט הבריטי