ו. דתות שמיות ומיתוס גרמאני: דישראלי, רנאן, ניטשה

פרק חמישי 136 של האמונות הגדולות : משה, ישוע ומחמד . יש לזה שייכות לסביבה הלזו, לטבע המיוחד הזה . עם-הארץ חוגג עתה את ירח רמדן – ירח זה, שהיה מוקדש מימים קדומים בתוך העם הערבי להתבודדות, ליחוד-הנפש ולחשבון העולם הפנימי : ירח זה שבו נגלתה בפעם הראשונה למחמד, ל'אחרון הנביאים', תעודתו הגבוהה . אלול . רמדן . הכל מן הגזע . 104 בהלך מחשבה המושפע מטענתו המפורסמת של ארנסט רנאן, 'המדבר הוא מונותיאיסט', הביע ר' בנימין את תחושותיו בדבר הקִרבה הבלתי אמצעית של היהודים והערבים ובדבר הדמיון שבין היהדות לאסלאם, ותלה אותן בנוף של מדבר ערב . 105 התאוריות של רנאן בדבר הקשר בין הטבע ל'אופי הגזעי' זכו להד נרחב בחשיבה הציונית בת הזמן . דוגמה מובהקת לכך היא מאמרו של יוסף קלוזנר 'ארנסט רנן והאנטישמיות הרוחנית' . ממאמר זה ציטט ר' בנימין כשנתיים קודם לכן בביקורת שפרסם בעיתון 'המעורר' על ספרו של קלוזנר . אף שהיו בספר נקודות שעליהן הוא חלק בנחרצות, את הקטע הבא ציטט ר' בנימין בביקורתו ללא הסתייגות : 'אין עשיר כהטבע ההודי ואין עני כהטבע הערבי . . . הטבע הערבי הוא נורא-הוד באחדות מראהו ובו מתגלה רק כח אחד, רק דבר אח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי