ד. 'שאלה נעלמה' ותשובות נשכחות: בין פטרונות לאחווה

פרק חמישי 112 באזור שמזה עשרות שנים היה נתון, פוליטית, כלכלית ותרבותית בידיהן של מעצמות אירופיות . הסיבה להצלחה המהירה נעוצה במה שכינה 'עליונותה של השיטה הייחודית של המיסיון האמריקני, שיטה שאותה יש ללמוד אם רוצים להבין על מה מתבסס היום הסוד של כ י בו ש ב דרכי ש לו ם' . 46 ברנהרד התמקד בסובלנות הדתית של המיסיון האמריקני ובחינוך המודרני שהעניקו האמריקנים לבני האליטות המקומיות כדי להופכם לחלוצי המודרנה ול'אמריקנים' מבחינה תרבותית ומנטלית . כדוגמא מובהקת למפעל זה ניתן לציין את האוניברסיטה האמריקנית של ביירות, שהוקמה בשנת 1866 על ידי מיסיונרים אמריקנים ; 47 אכן הוגים פוסט-קולוניאלים מתחו ביקורת חריפה על שיטה זו בשלהי המאה העשרים . 48 את מאמרו סיים ברנהרד בקריאה לאימוץ השיטה האמריקנית, כדי להפוך את הקולוניאליזם הגרמני לשליחות תרבותית ( Kulturmission ) , בדומה למודל האמריקני, ולהפיץ את התרבות הגרמנית ( die deutsche Geistkultur ) במזרח התיכון . וכך, בעקבות ברנהרד, ובהסתמכו על מחברים יהודים-גרמנים כמרטין פיליפסון ( Philippson ) והיינריך לווה ( Loewe ) , פיתח ר' בנימין במאמרו הגרמני את הרעיון בד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי