ג. 'אידאולוגיות־פַּן': מבט השוואתי קצר

פרק חמישי 106 'תורכיים', בחלקים ממרכז אסיה שסופחו במאה התשע עשרה לאימפריה הרוסית, קשורה למה שנתפס כאיום דתי ולאומי : הפַּן-סלÀ ביות ומגמות ה'רוסיפיקציה' של השלטונות הרוסיים . 27 בדומה למזרח אירופה ולמרכזה, אזורים שבהם הזינה איבה הדדית את התפתחותן של הפַּן-סלÀביות והפַּן-גרמאניות כ'אימפריאליזם יבשתי', בלשונה של חנה ארנדט, האיום הרוסי-הנוצרי במרכז אסיה הביא לחיזוקן של מגמות לאומיות מתנגדות בקרב מיעוטים אתניים בעלי זיקה תורכית – ביניהם טטרים, אזֵרים, קזאחים ואחרים . 28 המגמות הפוליטיות האלה זכו לעידודה של האימפריה העות'מאנית, הואיל והיא נאלצה להתמודד עם איומים מבית ומחוץ : האיומים החיצוניים באו מצד רוסיה והמעצמות ממערב, והפנימיים – מהתפתחותה של ה'ערביוּת' כתנועה תרבותית ופוליטית, ומן השאיפות המתגברות לביזוּר ולאוטונומיה תרבותית של הערבים במסגרת האימפריה . האידאולוגיות הפַּן-תורכיות והפַּן-אסלאמיות היו למרכיב קבוע במדיניות החוץ העות'מאנית, שנזקקה לתמיכה חיצונית אל מול המגמות המפוררות האמורות . 29 דוגמה אחרת היא הפַּן-אסייתיוּת ( pan - Asianism ) , שהחלה להתגבש במזרח אסיה החל באמצע המאה התשע ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי