ב. שורשי הרעיון הפַּן־שמי

ר' בנימין והפַּן-שמיות – שלהי התקופה העות'מאנית 101 אהרונסון לפלÀחים הערבים ולתרבותם החומרית, וכן על עמדותיו החיוביות בשאלת העסקתם והצורך לחיות עימם בשלום, נמצאת בזיכרונותיו של יוסף קלוזנר ממסעו בארץ ישראל, שבו תיאר את מפגשו עם אהרונסון בתחנה לניסיונות חקלאיים ( 'חוות אהרונסון' ) בעתלית . קלוזנר ציטט מדבריו של אהרונסון כמה דברי הערכה לפלÀ חים הערבים וכן את גישתו בדבר הצורך ללמוד מהם ולשתף פעולה עימם : יותר מאלף שנה עובדים הערביים את אדמת ארץ ישראל . . . אי-אפשר, איפוא, שכל עבודתם לא תהא אלא טעות ארוכה אחת . . . היהודים לגלגו על החרישה הפרימיטיבית של הערביים, שאינם מעמיקים לחדור אל מתחת קרום-האדמה כהאירופיים . אולם הניסיון הורה, שאם מעמיקים לחרוש באדמת ארץ-ישראל . . . מתיבשים הרגבים והאדמה מאבדת את כל לחלוחיתה . . . כששאל אותו קלוזנר על העסקת ערבים בתחנת הניסיונות, השיב אהרונסון בהתרגשות : ראה, זה עתה דיברנו על התועלת, שאנו יכולים להפיק מניסיונותיהם של הערביים, ובכלל אין לעשות אותם לאויבים לנו . איבתם תעלה לנו ביוקר ! . . . אילמלא היו עובדים ערביים בתחנת-הניסיונות לא הייתי בטוח בקיומה ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי