א. יהודי ישן־חדש: יהדות, שרירים, ציונות מדינית ועל־לאומיות

פרק חמישי 98 מבלי לנתח את הדמיון והשוני שבין שני הטקסטים הללו, ברור שהייתה זיקה ביניהם, והן ר' בנימין הן הרב קוק העניקו לגוף היהודי מקום חשוב – ואולי חסר תקדים – במסגרת ההגות הדתית-האורתודוקסית המודרנית . ייתכן שהרב קוק, שהכיר את העיתונות העברית בזמנו, אף הושפע במידת מה מן הקטע שצוטט כאן על ההתעמלות, אם כי קשה להוכיח זאת . על כל פנים, תרומתו העיקרית של ר' בנימין לתרבות העברית ולהגות הציונית לא הייתה בהגותו על הגוף היהודי, והוא לא הִרבה לעסוק בכך בכתיבתו בשנים שלאחר מכן . לעומת זאת המאמר 'פנשמיות', שנכתב אף הוא באותו הזמן, רומז לעמדותיו העתידיות : 'ועתה, אחי, שמעו נא : לא "רוח שברוח" דרוש לנו, כי אם מדינה שבמדינות וחברות של חילוץ . . . ומנהיג אחד לדור ! ' . ובהמשך : וזה מראכם : קומה גבוהה לכם, חזכם רחב ושריריכם כמטילי-ברזל . תנועת גופכם מפליאת-עיניים, ותאר לכם והוד-צבאות לכם . . . ידכם עושה במלאכה, ידכם מחזקת השלח . יד רמה מרימה נס, ורגל ישרה ממהרת לרוץ אורח . . . האהבה הגדולה בלבכם, ואמונת-אמון במבט-עיניכם . ואין מבקר ומתאונן, ואין סותר ומקונן . בני קרח מתו . ואין פרץ ואין צוחה . איש א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי