פרק חמישי: ר' בנימין והפַּן־שמיות – שלהי התקופה העות'מאנית

פרק חמישי 96 התרבותי שבתוכו חיו רבים מיהודי גליציה ניתן בדבריו של דוד הורוביץ, יליד גליציה המזרחית אף הוא, באוטוביוגרפיה שלו 'האתמול שלי' : 'קשה למצוא ארץ שנייה, שבה הצטלבו זרמי מחשבה ותרבות כה רבים ומגוונים, שבה נערמו על גבי המחשבה וההווי הרוחני-המקורי היונק ממקורות העבר מרבדים כה עמוקים של תרבות ממזרח וממערב כאחד' . 4 הקריירה הספרותית והציבורית של ר' בנימין נפרשה על פני למעלה מחמישה עשורים – מתחילת המאה העשרים ועד מותו בשלהי שנת 1957 . מאמריו הראשונים הופיעו בכתבי העת 'לוח אחיאסף', 'הקשת' ( שלייסודו היה שותף ) 5 ו'חרמון' . בשנים 1906 – 1907 הצטרף ליוסף חיים ברנר בכתיבה ובעריכה של כתב העת 'המעורר' בלונדון . בקיץ 1907 הפליג ר' בנימין מזרחה, לארץ ישראל, ועבד זמן מה בפרדסי פתח תקווה . בשנת 1908 התיישב ביפו ועבד בה כמזכיר הגימנסיה העברית . כחצי שנה לאחר מכן נענה להצעת האגרונום משה ברמן, מנהל 'חוות כינרת' שהוקמה אז ביוזמת 'המשרד הארץ ישראלי', לשמש מזכיר החווה, ובראשית הקיץ של שנת 1908 יצא לחווה ושהה בה עד לסוף שנה זו . 6 משלהי שנת 1909 עבד במחלקת העיתונות הערבית של המשרד הארץ ישראלי שבהנהל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי