ג. סיכום

מרדכי זאב פיירברג – 'מזרחה, מזרחה ! ' 91 אסיה, במזרח התיכון ובאימפריה העות'מאנית, התקיים שיח פַּן-מזרחי ער גם בגבולות הלאומיות היהודית במזרח אירופה . במסגרת שיח זה שהושפע רבות, כפי שראינו, מדמותו ומספריו של בנימין דישראלי, הודגשה תחיית המזרח כחלק מהותי מעזיבתה של אירופה ומן ההתיישבות בארץ ישראל . נוסף לכך, השותפים לשיח על תחיית המזרח בספרות הציונית התייחסו להשערה בדבר הקִרבה הגזעית והדתית שבין ערבים-מוסלמים ליהודים כבסיס לשיתוף פעולה בעתיד, ולעיתים אף הציגו את שיתוף הפעולה הזה כדבר שיכול להועיל לאנושות כולה . מובן מאליו שעמדתם של מחברים יהודים מזרח אירופים הייתה שונה מזו של אינטלקטואלים פַּן-ערבים במוצאי מלחמת העולם הראשונה, הוגים פַּן-אסייתים ביפן של סוף המאה התשע עשרה, או פעילים פַּן-תורכים בשלהי תקופתו של הסולטן עבדול חמיד השני . הללו לא פעלו באירופה אלא במרחב הקולוניאלי, ומשום כך יכלו לגבש עמדה אנטי-מערבית ביתר קלות . 22 לעומתם, חובבי ציון שבהם עסקנו חיו במזרח אירופה, והאוריינטציה התרבותית הבסיסית שלהם הייתה יהודית ואירופית . אך למרות זאת, בד בבד עם התפתחותה של הלאומיות היהודית עלת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי