א. נאומו של נחמן

פרק רביעי 78 אירופה חולה עתה . . . החברה האנושית היא עיפה ויגעה מאד, היא צמאה לדבר אלהים, לנביא ומחוקק . . . ימים יבואו ומאות המיליונים אשר במזרח, העצמות היבשות, יתעוררו לתחייה . . . אז יתנער המזרח וימלוך בתבל כולה . . . ואתם, אחי, בלכתכם עתה מזרחה, עליכם לזכור תמיד, כי מזרחיים אתם מלידה ; בעת שהמערב כולו הולך מזרחה לרשת נחלת המת, עליכם ללכת שם בשביל להחיות את המת ולבנות את בנין החברה החדשה . השונא היותר גדול של היהדות הוא – המערב, ולכן הנני חושב כדבר בלתי טבעי, שהעם העברי, המזרחי, יפיל גורל על המזרח ביחד עם עמי המערב . הנני מאמין כי העם העברי יחיה ויעמוד על רגליו ; הנני מאמין, כי העם הגדול הזה . . . יתן עוד הפעם חיים להחברה ; אבל החברה הזאת תהיה מזרחית . . . אז יעמוד העם המקולל בראש גויים, בראש המזרח החי . לכן, אחי, בנסעכם מזרחה, אל תסעו כאויבי המזרח, אך כאוהביו ובניו הנאמנים . התחזקו נא להחיות אותו ולא להמיתו . . . אם אמת הדבר כי יש תעודה לעם ישראל, יצור נא את תורתו ואת תעודתו וישא אותן אתו אל המזרח . . . לא אך ל'ארץ ישראל' אך אל המזרח כולו . . . 4 בדבריו של נחמן נשמעים בבירור הדיהן ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי