ד. השפעתו של דישראלי

'ציוויליזציה של בני שם', מונותאיזם ו'פַּן-אברהמיות' 51 הקִרבה הגזעית והדתית שבין היהודים ל'ישמעאלים' ותפקידם של היהודים במזרח, הוא הושפע גם מרעיונותיו של בנימין דישראלי . אייזמן הזכיר אותו בכמה מקומות בספרו והתייחס להשפעתו הגדולה : 'באנגליה קם דע ישראלי ( = דישראלי ) . . . אשר השתרר על כל אנגליה ברוחו ועודו חי גם אחרי מותו' . 32 הוא העיד שהושפע מדישראלי בנוגע להגירת היהודים לארץ ישראל, לתפקידם במזרח ולמשמעותו האוניברסלית של התהליך הצפוי : עוד לפני איזה עשיריות שנים העיר אחינו הנעלה והמרומם ה' בנימין ד'ישראלי ז"ל אֹזן כל העולם כי עת לעשות ליישוב ארץ ישראל בידי אדם, ויחזה גלוי לכל העמים כי עתידה ההשתררות הרוחנית של היהדות לכבוש את כל העולם . עתה רבים וכן שלמים מאחינו הנוצרים מבני עליה, ובתוכם כהני צדק נאמנים בבריתם החדשה, מעירים ומעוררים את הדבר הזה, ואם גם הרעיון הזה יצא אל הפעל, בכל זאת יהיו יהודי ארץ ישראל תחת כנפי הסולטאן, ולא תהיה לאיירופא כל מסבה נכונה להתעורר בעברתה על היהודים, אשר נקבצו באו יחד להחסות תחת צל מושל אדיר בארץ אבותיהם מקדם . 33 דישראלי – 'אחינו הנעלה והמרומם' – מוצג ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי