פרק שני: משה אייזמן – 'ציוויליזציה של בני שם', מונותאיזם ו'פַּן־אברהמיות'