ד. היחס לערבים

הייאוש מאירופה 35 האנטישמיות והזרות שממנה סובלים היהודים באירופה . תמיד, קבע ליליינבלום, יהיו הזרים נחותים ביחס לבני הארץ . לענייננו חשובה התייחסותו של ליליינבלום לטענה שהועלתה נגד חיבת ציון בדבר אופיים ה'בעייתי' של תושבי המזרח . קלמנזון קבע, כי תושבי המזרח התיכון אינם שותפים פוטנציאליים ליהודי רוסיה : רחוק הדבר וכבד להאמין לדברי האומרים כי נקל הוא ליהודי רוסי או אשכנזי להתאחד ולהתחבר עם המזרחי כמו הישמעאלי וכדומה מבני שם, מאשר עם הרוסי או האשכנזי אשר זה אלפי שנים הוא שואף עמו אויר אחד, בעת אשר הישמעאלי מוזר הוא לרוחו ולנפשו ולדרכי חייו ואין לו כמעט כל מושג ממנו . . . בקרב עמים כאלה ( לפי דעתי ) אין אנו בטוחים בחיינו עוד יותר מאשר בין עמי אירופא ואם כן איפוא מה נועיל לנו כי נעזוב את אירופא ארץ מכורתנו, ארץ אשר כבר הורגלנו בה, ללכת לנוע בין עמים מוזרים לנו וחצי פראים . 26 ליליינבלום הגיב על טענה זו, אך לא ניסה לטעון שיש קִרבה מיוחדת בין היהודים לעמי אסיה . ההבדל, לדעתו, יהיה נעוץ בגורם שונה לחלוטין : המחבר אינו מאמין שיהיה נקל ליהודי רוסי להתחבר עם הישמעאלי וכו' ואינו בטוח שעמי אזיא הרח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי