חלק ראשון: מזרחה, מזרחה! חיבת ציון, אחווה שמית ותחיית המזרח